Psykoterapeut Vicky Andersen

Psykoterapeut

 

Vicky Andersen

 

Gode relationer er for psyken,

hvad god kost er for fysikken ...

En god relation er fyldt af glæde og væsentlig for vores trivsel. Relationer har den betydning, at vi ikke kan blive os selv uden at være i samspil med andre. Det at få en andens tilbagespil på det, man sender ud og på ens egne reaktioner, er med til at udvikle identitetsfølelsen og afgrænse den. Vores følelsesmæssige udvikling har således relationerne som vækstmedium. Der er samtidig evidens for, at gode, berigende og sunde relationer har en fysisk og psykisk beskyttende effekt på os mennesker.

 

Terapi betyder at behandle. Hvis vores relationer eller psyke giver anledning til problemer, kan psykoterapi være en hjælp til lindring og bedring. Gennem relationen til din terapeut kan du lære at forstå, mærke og ændre din aktuelle situation. I relationen kan din ubevidsthed blive udløst.Det terapeutiske rum kan være det sted, hvor du kan lære at udfolde, undersøge og rumme dine udfordringer. Terapi er således en mulighed for at undersøge relationen til dig selv - dit selvbillede og din selvfølelse - og dermed på forholdet til andre.

 

Personlig vækst og forandring er centralt i terapi hen imod et bedre og mere meningsfyldt liv, og hen imod mere glædesfyldte relationer.

"Alt det vigtigste i livet er vores relationer, resten er bare detaljer"

(Citat: Mikkel Beha Erichsen)

 

NÆRVÆR OG RESPEKT

Jeg tror på kærligheden, mangfoldigheden og det uperfekte.

Jeg tror på, at vi kun kan forandre os sammen med omverdenen, og nogle gange spirer denne forandring især i det terapeutiske rum.

Et rum med varme og gode vækstbetingelser - et rum med ro, tid og tillid.

EMPATI OG RUMMELIGHED

Jeg tror på, at der allerinderst inde i ethvert menneske er en længsel efter, at der med en nøgle lukkes op for os, at vi lukkes ind og favnes, som dem vi er.

Og det ér, hvad et terapiforløb også handler om:

At du bliver favnet for den, som du ér.

Copyright © All Rights Reserved.